Aiduloz, Landet med blåa laguner och kalkvita hus. Aiduloz är en stor stat som ligger straxt under provinsen Ketala. Aiduloz har en stor bergskedja som löper längsmed hela dess kust. I övrigt är Aiduloz ett land med mycket floder och småskogar med inslag av mindre gläntor och ängar. Aidulozer, människorna som lever i Aiduloz är ett folk som är mycket ömsinta och omhändertagande. Du kommer alltid att få hjälp och vård av en Aidulozer om du är skadad. De är däremot blygsamma med det privata och sensuella, samtidigt som de har en realistisk syn på världen.

Kulturell Offinspiration: Grekland

Aiduloz Huvudstad är: Nous

Geografi

Som en av imperiets två kuststater, så är Aiduloz en viktig strategisk position för imperiet. Landet ligger söder om Ketala och norr om Marodo och Anteria Landskapet är blandat, skogar, berg, ängar och stäpp. Mycket av Sancteras klimat kan man hitta i Aiduloz, kanske inte som de extremer som i Shazmark eller Karlheim, men variationen är stor.

Samhälle

Folket i Aiduloz är civiliserade och bor oftast i städer eller större byar. Samhället är uppbyggt enligt de traditionella klasserna i Imperiet, d.v.s. Arbetare, Handelsfolk, Akademiker och Aristokrater. Aiduloz sägs dessutom vara födelseplatsen för dessa, idag allmänt gällande värderingar för resten av Imperiet.

Stora städer i Aiduloz är huvudstaden Nous, städerna Aletheia och Polemos.

Nous är en livlig stad med ca 2,5 miljoner invånare. Staden präglas av de många olika vetenskapsinrättningarna och kvartersuniversiteten. Akademiker finns det gott om här som ni kanske förstår. Så om något går att lära sig så finns säkerligen en läromästare att finna i Nous. Staden ligger nära gränsen till Guláma, så många varor transporteras igenom Nous, från Guláma och vidare till Aletheia för att sedan lastas på skepp.

Aletheia, Aiduloz tredje största stad, med ca 1 miljon invånare, är kanske den viktigaste för Aiduloz. Aletheia är en hamnstad som ligger i den norra viken mot Ketala. Här livnär sig folket på handel, fiske och turism. Många varor skeppas också via den Anteriska floden som mynnar ut i Ketalaviken här.

Den andra största staden är Polemos med ca 2 miljoner invånare, här ligger Imperiska Medicinska forsknings akademin, här tränas större delen av Imperiets medicinska kår. Framförallt armens kirurger. Armen har alltid haft en särskild ställning här, men även idrotten. Vart femte år hålls de Imperiska spelen i en grandios arena i stadskärnan. där de tävlande tampas om att vinna guldhärtat, en trofé bland troféer. Staden ligger i de bördigare delarna av Aiduloz, vid gränsen mot Marodo och Anteria

Kultur

Kulturen i Aiduloz kretsar kring idealet om den perfekte människan. Styrka, snabbhet och ett vasst intellekt. Utbildning ses på som en självklarhet, där alla samhällsklasser har någon form av bildning. Fysisk aktivitet och välmående anses vara ett tecken på en pålitlig person. Men trots denne fixering vid den mänskliga kroppen så bär man diskreta kläder som täcker kroppen mot andras ögon, kanske kan armar, smalben och en axel visas, men sällan mer. Nakenhet är bara för de mest intima ögonblick. Något annat skulle göra en Aidulozer väldigt generad.

Sexualitet, äktenskap och familjeliv

Sex är på inga sätt skam eller skuldbelagt, det är bara… Pinsamt… Och det anses sensuellt, rodnad, lätt genant och lite blyghet är eftertraktat och ett sätt att visa på attraktion. Sex pratar man heller inte om med andra. alls, kanske i ett stadie av berusning, då det anses mer acceptabelt att prata om sådana saker. Men aldrig annars. Giftemål sker monogamt men inte heteronormativt. Och för de par som inte själva kan skaffa barn men vill så finns det möjlighet att adoptera. Det som i slutändan avgör om ett förhållande och sedan giftemål skall fungera är båda parternas status i samhället, deras utbildning och sist deras känslor. Att falla för någon av lägre status eller utan utbildning anses som en stor skam om det skulle komma ut till allmänheten.

Militärmakt

Aiduloz har en aktiv militär med värnplikt från 16 års ålder. Deras arme är uppdelade i tre större falanger, ingenjörer som arbetar med byggnationer och svartblodens krigsmaskiner. Flottan, som utgör en tredjedel av Imperiets krigsmakt till sjöss och sist men definitivt inte minst, infanteriet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.