Sanctera Wiki

Ambilas dyrkare ser upp på himmelen och ser outalade berättelser och sagor som väntar på att upptäckas. Skapelsen beskriver hur Ambila tog stjärnorna och skapade de tecken i skyn som i dag tillåter de visaste att se i framtiden,  de djärvaste att navigera haven och den utan väg att hitta sitt kall.

Ambilas följare ser livet som en ständig resa utan mål. Det behöver inte nödvändigt vara en faktiskt fysiskt färd, utan även en spirituell sådan. De båda utesluter självklart inte varandra, men det är sällan de inte sammanfaller.

Ambilas tempel kan finnas världen över. Oftast ligger de placerade högt uppe i berg eller ute på stora öppna fält där man med enkelhet kan se upp på natthimmelen. Ambilas tempel anses aldrig ha permanenta invånare, inte ens präster ser sig själva bundna till ett specifikt tempel.

Färden

Inget i världen är bestående, menar Ambila. Ambilas dyrkare följer ett spirituellt kall där materiella ting enbart tynger en från att fortsätta sin färd. De riktigt djupt troende avsvär sig materiella ting helt och hållet och lever i tystnad vandrades Sancteras vägar, idelt följande stjärnorna vart än de må föra en. De kallas i folkmun för “Nattvandrare”, och det anses ytterst opassande att störa en av dem på sin färd.

Ambila menar att vägen till den stora drömmen inte ligger i Sanctera. Förutsättningarna för att uppnå den gör det, men färden dit måste ske igenom en typ av spirituell upplysning som enbart kan komma när man distanserar sig från det fysiska och eftersträvar själens obundenhet.

Siarna i Viidmark

En av de största templena tillägnad Ambila ligger långt ute i Viidmarks vida ödemark. Uppe i den enorma kupolen som kröner templets högsta torn finns det som kan vara världens mest exakta stjärnkarta. Enbart de som anses uppnått en viss nivå av obundenhet är välkomna upp till denna sal där de kan i tystnad beskåda den kosmiska dansen i all sin prakt.

Templets dedikation till den ständigt expanderade himmelen innebär att många av dem som söker sig dit gör det för att i lugn meditation kunna försöka utröna framtiden. “Ambila lämnar spår för oss att följa”, menar de lärda i templet, “och om vi följer dessa spår på himmelen är varken dåtid, nutid eller framtid ett mysterium”. Många magiker och visa män och kvinnor söker sig till templet för att få ta del av denna kunskap, men de absolut flesta avisas i dörren, trots att de färdats från världen över. Man kan inte ta sig an Ambilas vishet tyngd av jordiska begär.

“Om Ambila önskar”

Det är vida accepterat att Ambila är den guden som påverkar chans, odds och tur. Som guden som har inflytande över ödet och framtiden lovordas Ambila av både soldater och kortspelare. Det är inte ovanligt att spelhålor har ett litet altare till Ambila. Ofta kan man se de inbitna hazardspelarna lova en del av sin vinst till guden ifall den skulle slå på stort.

Kända artefakter

Ambilas tärningar