Sanctera Wiki

Ancora är en av de nio mänskliga gudarna. Sann godhet, menar Ancoras dyrkare, kommer från att se världen med en blinds ögon.  Samhällsklass och ursprung spelar ingen roll I Ancoras värld, enbart en total gemenskap där vi alla måste vara villiga att inkludera alla. Ancoras tempel skulle kunna liknas som små interna kommuner där allt från pengar till förnödenheter delas sinsemellan.

Ancoras dyrkare kommer generellt från samhällets mellersta och lägre klass. Det finns självklart även de från samhällets översta skikt som dyrkar den barmhärtige guden primärt, men det är svårt att hålla i sin förmögenhet när det finns så många i världen som lider. En god dyrkare lever enbart på det den absolut behöver, och sprider resten till de som behöver det.

Ancora tror inte på onda personer, utan enbart på fruktansvärda förutsättningar. Det här innebär inte att det finns en grundläggande naivitet hos Ancoras anhängare, snarare en underliggande och ständigt närvarande sorg i ansiktet på hemska dåd. Självklart måste en brottsling stå till svars för sina brott, men kan botgöring ske så är det alltid att föredra framför ett liv bakom galler eller yxans mot nacken.

Bönderna och Fiskarnas beskyddare

Ancora är den som ser till att jorden är bördig, regnet givande och fälten rika på korn och vete. På de flesta gårdar Sanctera över, oavsett om familjen primärt dyrkar Ancora eller ej, så finns det ett altare till Guden. Samma gäller för de många hamnar och varv som sysslar med fiske.

Att inte offra till Ancora (vilket ofta mer är en symbolisk handling, då det man offrar i linje med Ancoras vilja skall ges till de som behöver) innan skörd är otänkbart.

Varje sensommar brukar det hållas stora fester i gudens ära, där bröd bryts och vin hälls upp till alla som vill ta del. Att som bonde eller fiskare att inte delta i den högtiden ses som ett omen som kan drabba alla och behandlas som hädelse.

Helaren

Helare och läkare världen över svär ofta trohet till Ancora, en ed som innebär att deras hantverk ska nå alla dem som behöver det och att aldrig neka en sårad eller sjuk person hjälp.

Kända artefakter

Ancoras Kniv