Sanctera Wiki

Bland quendi är ansiktsmålningar något lika grundläggande som att ha kläder på kroppen. Målningarna berättar vem du är och ger dig styrka. En person utan målning är tom, naken, utan historia och dessutom obehaglig – hen går ju inte att läsa. 

Klanerna har olika traditioner för ansiktsmålningar, och det här dokumentet går igenom normen. Se det här som inspiration snarare än något som varje spelare måste plugga in.   

Målningarna kan göras med många olika stilar, till exempel snirkligt, med grova linjer eller väldigt rakt och geometriskt. Alla färger kan användas, men enbart vita eller enbart röda målningar har stark rituell betydelse. 

Exempel på ansiktsmålningar för Quendi bild: Eren Granström

 

Målningarna svarar på:[]

Vem är du som person?[]

En quendi visar sin personlighet genom att noga välja var målningarna placeras. Många har flera av dessa.   

Skarpögd jägare: Runt ögonen 

Klokt sinne: Tinningarna 

Talets gåva: Under munnen 

Orädd krigare: Mellan ögonen 

Vad tillför du till klanen?[]

Magiker: Ett träd som ofta täcker stora delar av ansiktet. Det symboliserar att magin är lika uråldrig som alváträden. Magiker målar ibland skyddssymboler med gamla alviska tecken på handryggen och fingrarna. 

Starkt religiös: Nolmës hjorthorn i pannan. Det kan också målas på för jaktlycka.

Människodräpare En punkt för varje dödad människa, ofta i vackra mönster

Föräldraskap En stjärna för varje barn du har i ditt hjärta

Förrädare Vargbettet längs kinden eller käken. Värre än döden. Människor kan också märkas med det här. 

Händernågot speciellt just nu?[]

I sorg Enbart vit färg 

I krig Enbart röd färg