Sanctera Wiki

Världen består av två typer av människor, de som kan leda och de som behöver ledas. Domiums lära kan vid första anblick enbart gå ut på underkastelse och att den starke skall regera, men filosofin går mer ut på hur den starke har som plikt att skydda och undervisa den svage.

Av alla de nios kyrkor är kanske Domium den som striktast när det kommer till etikett och disciplin. Detta grundrar sig i kyrkans strikta syn på hierarki, och hur den svage ska följa den starke, och ingen står över Domium själv. Detta fodrar en följarskara som alla strävar efter att vara det absolut starkaste som de kan vara så att de själva kan mantla ansvaret över de som själva inte kan kontrollera sina egna liv. Det är en sträng gud, men en som ger de som är lojala makten att ta makten.

Inom Domiums följe så är respekten för den etablerade ordning absolut. Traditioner och regler rörande dyrkande såväl som den troende privata liv är av yttersta vikt, och de inom kyrkan som inte följer dessa många regler och traditioner straffas hårt och skoningslöst. Många av livets viktigaste läxor måste läras av den ödmjukhet som enbart piskan kan infria, menar vissa.

Förfädersdyrkan är mycket närvarande inom kyrkan. Tanken kring den starke och visa förföräldern och hur deras styrka lever kvar i individen gör att många följare ofta har en del av hemmet avvarat för att hedra dem. Det rör sig ofta inte om mer än ett mindre altare, men större estäter och kyrkor har ofta hela rum dedikerade till förföräldrar. Lojala dyrkare av Domium bär ibland även mindre memorbilia för att hedra de som kom före. Deras vishet ses mer än ofta som absolut, vilket stärker den något konservativa synen på världen.    

De rika, de inflytelserika och de mäktiga

Många av de högst uppsatta inom Domiums kyrka är mycket mäktiga människor. Politiker, inflytelserika officerare och adeln favoriserar ofta Domium framför de andra gudarna. Deras närvaro inom samfunden ses som en naturlig företelse och menas ibland ge de mindre lyckligt lottade något att sträva efter. Detta innebär att de tempel som är resta för att hedra just Domium ofta är präktiga och extravagant utsmyckade i jämförelse med de övriga gudarnas.