Sanctera Wiki

Furcin kallas av sina dyrkare ibland för “De fyra vägarnas gud”. Detta har flera betydelser: Det refererar till de fyra vädersträcken, som man alltid är fri alltid vandra. Det refererar till de fyra årstiderna, som ständigt ändras och förändrar Sanctera.

Furcins dyrkare bor sällan på samma plats livet ut. Det djupt rotade begäret av att vandra, upptäcka och resa driver många av de djupt religiösa följare av Furcin att bege sig på pilgrimsvandring för att besöka de Furcins många tempel. Det är ingen slump att just Furcins heligaste platser ligger avlägsna, högt upp i bergen och på avlägsna öar. Det är just för att de som dyrkar ska behöva se världen för att komma guden nära.

Igenom att se världen så ser man även vad den har att bjuda på, och en dyrkare av Furcin uppmuntras i dess läror att vandra sin egen väg, lära sig av de olika platser och kulturer hen stöter på. Furcins anhängare är således öppna för det mesta oavsett om det är sånger, danser, historier eller läror, seder och bruk. Att gå sin egen väg, men vara en del av hela världen och sprida det man lär sig till vem som än vill lyssna.

Förändringens fanbärare

Obundna och fria så ser var Furcindyrkare primärt efter sig själv, men när orättvisa hindrar människor från att ta del av den gode gudens många gåvor så är det var dyrkares plikt att säga ifrån. Det finns de inom Furcins tempel som respekterar och vördar lagen, men enbart så länge den existerar för att underlätta vad de anser är människans gudomliga rätt till frihet. Om lagar och regler kommer att inskränka detta är det i gudens vilja att det aktivt kämpas mot.

Kallet av Vinden

Lusten att bege sig ut och vandra kallar de dyrkade “kallet av vinden”, och ses som guden sätt att säga att man inte har mer att lära där man just nu är. De flesta avslutar då sina affärer, packar upp och flyttat vidare. Andra släpper allt vad de har och beger sig iväg utan att se tillbaka.

Det ses som en gudomlig rätt att få vandra vart man än skulle vilja, oavsett gränser. Detta har inneburit en hel del problem speciellt i kristider, där gränser hårt kontrolleras och lagar om vem som får resa vart etablerats. Dessa lagar är dock inget som rör den gemene Furcinanhängare i ryggen, då de reser vart de vill när de vill. Om vinden kallar så måste man följa.

Den nyckfulle vägvisaren

Det finns ett talesätt bland de troende; “Den som följer Furcins väg kommer alltid hitta fram”. Med andra ord så är var och en fri att skapa sin egen lycka. Det är ibland ens lott att fara illa ut, men så länge man fortsätter gå kommer man alltid fram. Vägen kanske är lång, svår och fylld av fasor med det är alltid en del av äventyret.

Kända artefakter

Furcins fana