Sanctera Wiki


Länder i Unionen

Ketyria

Ketyria är ett relativt stort land som ligger på en udde på den nordöstra kanten utav Sanctera. Landet omges på tre utav fyra kanter av havet och i den andra änden landet Taskilijen. Ketyrias inland är täckt med tjock barr och lövskog men även med stora inslag utav stora gläntor och ängar. Landet är förvånansvärt platt och utan några större berg eller höjder.

Kulturell Offinspiration: England / Irland

Taskilijen

Taskilijen är ett land som till stor del består utav höga kullar och stora stenområden. Landet täcks utav svarta stora stenar som verkar ha spridits ut över hela ängar och kullar. Ingen vet hur stenarna kom dit men de har blivit en del av landet. I väst har de sitt grannland Karlheim och skiljs där av gigantiska bergstoppar.

Kulturell Offinspiration: Ryssland

Karlheim

Karlheim är ett det lilla men nordligaste landet på Sanctera. Det ligger beläget i en gigantisk bergskedja och omges utav massiva berg och djupa pass. Livet i Karlheim är långt ifrån lätt och detta är ingenting som befolkningen i Karlheim är tysta med. Kylan i Karlheim är de få som klarar av förutom Karlheimsborna själva.


Kulturell Offinspiration: Norge/Sverige/Island (Vikingar)

Viidmark

Viidmark är ett av Sancteras största länder. Det består i stora drag bara utav en gigantisk tundra som få ovana vågar vandra över. Tundran är täckt med djur och bestar av alla de slag och att vandra själv utan erfaren eskort ses på som självmord. Svartblodsfortet Mash Kûtoz ligger belagt i Viidmark.


Kulturell Offinspiration: Grönland/nomadfolk

Perodien

Perodien är ett land fullt utav otroligt täta lövskogar. Landet angränsar till provinsen Ketala till öst och till Viidmark i väst. Perodien har alltid varit svårt att vandra i på grund utav dess täta skog, och det finns få stigar och vägar att finna. Ett liv som vägvisare i Perodien är väl betalt.


Kulturell Offinspiration: Frankrike

Stater i Imperiet

Anteria

Anteria är en stat med stora blomsterängar och vackra lövskogar. Landet har en hel del sjöar som bjuder till bad och ett varmt väder som bidrar till en levande och vacker kultur. Landet angränsar till handelsstaten Marodo i öst och får därmed tillgång till en hel del exotiska varor.

Kulturell Offinspiration: Tyskland

Marodo

Marodo är en ren handelsstat. De har en stor kustlinje fri från berg och har Sancteras största handelshamnar. Landet i sig är relativt kargt och svårt att odla i. Med ett varm kustklimat och dålig jord så importerar Marodo det mesta, men säljer det minst dubbelt så dyrt.

Kulturell Offinspiration: Spanien/Italien/Portugal

Guláma

Guláma, Sancteras handelsnexus, ett ordspråk säger att alla vägar bär till Zagajuvac, Gulámas huvudstad. Och om någon vara transporteras kan man vara tämligen säker på att det finns en följesedel från Guláma med. Gulámer, Gulámas människor sägs av andra vara mycket lojala, snåla och nitiska med regler.

Kulturell Offinspiration: Serbien

Aiduloz

Aiduloz är en stor stat som ligger strax söder om provinsen Ketala. Aiduloz har en stor bergskedja som löper längsmed hela dess kust. Detta gör handel svårt och mycket importeras ifrån landet Marodo. I övrigt är Aiduloz ett land med mycket floder och småskogar med inslag utav mindre gläntor och ängar.

Kulturell Offinspiration: Grekland

Ursardia

Ursardia omges på sin västra sida av den bergskedja som sträcker sig längsmed i stort sett hela Sanctera. Ursardia har en hel del djupa dalar, riktigt höga berg i höglandet. Låglandet kryllar utav varma källor och insjöar.

Kulturell Offinspiration: Tibet/Rus folk

Tickaaret

Tickaaret i sitt utseende är väldigt likt Ursardia om än med lite mer berg och dalar. Tickaaret är känt för sina höga bergstoppar och stora forsar som rinner längsmed bergen.

Kulturell Offinspiration: Schweiz

Koradien

Koradien angränsar till det stora Shazmark. På grund av sin beläggning nära vatten och små floder från de närliggande bergen så har en jungel frodats i Koradien. I öst där Shazmark tar vid gör sig öknen mer och mer påmind.

Kulturell Offinspiration: Sydamerikansk Jungel

Ketala

Ketala är en provins som nästan bara består utav öar, sund och vikar. De har en stor skärgård och ligger belägen i Sancteras största vik, med samma namn som provinsen. Ketala blev en del av Imperiet till följd av Skärgårdsfreden som avslutade det senaste kriget mellan Imperiet och Unionen

Kulturell Offinspiration: Holland

Shazmark

Shazmark är inte en stat men heller inte ett fritt land. Det hålls under Imperiet men ingen vet riktigt hur långt öknen sträcker sig. Shazmark består bara utav en gigantisk öken och ett fåtal oaser. Livet i Shazmark är väldigt hårt, dock tycker inte dess befolkning det.

Kulturell Offinspirationer: Nordafrika/Mesopotamien/Skottland