Guláma, Sancteras handelsnexus, ett ordspråk säger att alla vägar bär till Zagajuvac, Gulámas huvudstad. Och om någon vara transporteras kan man vara tämligen säker på att det finns en följesedel från Guláma med.

Gulámer, Gulámas människor sägs av andra vara mycket lojala, snåla och nitiska med regler.

Kulturell Offinspiration: Serbien

Gulámas Huvudstad är: Zagajuvac

Geografi

Skogstäckta berg, dalar och frodande djurliv. Stora grässlätter och kristallklara sjöar. Gulámas natur är kanske en utav Sancteras vackraste enligt många. Bland de steniga slätterna i söder finns det gott om byar, men på grund av landets relativt näringsfattiga jord och bristen på metaller i bergen så finns det inte mycket till naturerurser som kan användas. Jakten må vara god, men någon åkermark finns knappt. Men på grund utav sitt utmärkta läge har imperiet inveterat mycket i handelsvägarna igenom landet.

Samhälle

Det mänskliga samhället i Gulama är centrerat kring handel och tull. De håller handelsvägarna fria och bevakade, av de mäktiga Gulámska hussarerna, i utbyte mot en avgift som tas ut vid olika utposter längs vägarna. På grund utav folkets fallenhet för det byrokratiska och finansiella så finn det även flera lärosäten i Guláma, den kanske mest kända är den Imperiska administriva handels akademin i Zagajuvac. Här utbildas imperiska tjänstemän och adelns förvaltare. Men även den ekonomiska eliten i Imperiet skickar sina arvtagare hit för att få sin utbildning.

Det finns två större städer i Guláma. Zagajuva, belägen mitt i landet. Det är en välfungerande stad med en befolkning på ca tre miljoner. En modern stad med stenlagda gator och tegeltak med slingriga gränder där husen till största del är byggda av sten. Det är inte ovanligt att hus blir höga med upp till 4-5 våningar. Här finns dessutom kanslerns palats. Den nuvarande kanslern är Mutimir Mulimra.

Den näst största staden i Guláma är Tualtija, som kanske är mest känd för det Gulámska hussarernas regemente som staden är uppbygt kring, här tränas, lever och dör några av Sancteras skickligaste kavalleri. Denna stad ligger nära gränsen mellan Ursardia och Tikaaret. De har mycket fördelaktigt kontrakt med många utav Marodos hästuppfödare.

Kultur

Gulamas kultur är starkt präglat av kontrakt, lag och ordning. Det mesta som sker i Guláma är strukturerat och dokumenterat av landets många administratörer. Som ni kanske kan förstå så är folket strikta med reglerna. Dessutom så är de sparsamma och gillar inte dekadens och slöseri. Därför kan man lätt tro att livet i gulama blir rättså tråkigt, och det kan man säkert tycka som utlänning. men de har många högtider som firas med familj och vänner. Man jagar i stora sällskap och Guláma har en stark tradition bland spritdrycker och tillverkar mycket fina rena spriter, varav råvarorna oftast kommer ifrån Aiduloz.

Det som anses lite fult, men vanligt förekommande är ohederliga affärer. Där kontrakt saknas eller med varor som är olagliga. till exempel millitära vapen bland civila eller droger. Kontraktsbrott är självklart ett starkt tabu, och ett socialt självmord. Korrumption pratas inte högt om men det går att muta sig till mycket i denna byråkratiska härva.

På grund utav deras starka tradition för kontrakt så håller Gulamer sina ord, de är mycket lojala när man väl blivit deras vän. Korrumption finns det gott om men man föråder inte sin vän eller familj.

Sexualitet, äktenskap och familjeliv

Gulamer bor i stora familjer, äktenskap är engagerade affärsöverenskommelser som regleras av kontrakt. Efter äktenskapet ägt rum, dvs ceremonin där föräldrar och paret skriver under kontakten så flyttar de in i en utav föräldrarnas hus. Saknas det plats brukar det ingå i kontraktet att en ny våning skall byggas. Gulámer är monogama och skiljsmässor är ovanliga. Äktenskap sker vanligtvis hetronormativt men alla är fria att inleda förhållande med någon oavsett kön, så länge de inte är gifta eftersom man giftermålets funktion är att skaffa barn. Om två icke hetronormativa ändå vill genomgå någon form av äktenskap så genomförs detta enligt de nios riter varpå den ene i regel då adopteras in i den andres familj. Äktenskapet sker då inte som kontrakt, däremot adoptionen. Sex och prostitution sker också på samma premisser, det är en transaktion som regleras i kontrakt mellan parterna och som alla hederliga affärer är det inget som ses ned på.

Kläder, Föremål och Utseende

Kläder är en utav de få saker som Gulámer kan spendera pengar på. De vill gärna visa sin rikedom med broderier, vackra band, pälsar och smycken. Färgglada kläder används i regel endast av personer som inte jobbar i en byråkratisk funktion. De bär oftast svart och vitt.

Befäl inom militären och speciellt bland hussarerna har rikligt utsmyckade rustningar och uniformer.

Hattar är något som är viktigt för alla Gulámer, fattig som rik. Dessa kommmer i alla möjliga former och konstruktioner.

Militärmakt

Som tidigare nämnt så har Guláma en mycket stor armé som till största del består av kavalleri. En myndig person, vid 16 års ålder tjänstgör i den Gulámska eller Imperiska armen under minst två år. Under den tidem så tränas de vid regementet i Tualtija och sedan har de en aktiv tjänst som patrull längs andelsvägarna. Om de senare vill fullfölja en karriär i de reguljära styrkorna kan ett kontrakt skrivas på minst 5 år.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.