Sanctera Wiki
Advertisement

Ketyria är ett relativt stort land som ligger på en udde på den nordöstra kanten utav Sanctera. Landet omges på tre utav fyra kanter av havet och i den andra änden landet Taskilijen. Ketyrias inland är täckt med tjock barr och lövskog men även med stora inslag utav stora gläntor och ängar. Landet är förvånansvärt platt och utan några större berg eller höjder.

Kulturell Offinspiration: England / Irland

Ketyrias Huvudstad är: Saoriis

Geografi

Ketyria består till stora delar utav gran- och lövskog med spridda och stora gläntor. Landet är stundom bergigt och har en hel del floder som rinner genom skogarna och över ängarna.

I den östra delen av landet finns Oileán och landets huvudstad Saoriis. Oileán består till stor del utav klippor och tät lövskog som sträcker sig nästan hela vägen ner till stränderna och vattnet som täcker hela landets Östra kust. Oileán har en hel del hamnstäder och fiskebyar längsmed sin stora kust.

I sydväst finns Farrlainn med sina vidsträckta ängar. Farrlainn är till skillnad från resten av landet ganska platt och trädlöst. Genom Farrlainn rinner en av de större floderna Stríth. Stríth är en av de större och mest trafikerade transportsträckorna genom Ketyria då den sträcker sig från Farrlainns sydligaste punkt hela vägen till Saoriis. I norra Ketyria finns Graohnlainn med stora och täta Granskogar som täcker i stort sätt hela landsdelen. I dessa skogar finns små byar och samhällen. Den byn där Láidir föddes är numer bara en ruin av ett gammalt slott hen reste där i sin egen ära efter att ha enat Ketyria. Pilgrimsfärder går fortfarande till slottet och görs av många Unions och Ketyria trogna soldater och medborgare.

Samhälle

Ketyria har genom åren kommit att bli demokratins centrum i Sanctera. Ett land där folkets vilja och individens åsikt beaktas högt. Där den välbärgades rätt hålls högt och ett klassamhälle fortfarande är tydligt. I övrigt hålls handslaget och ”att stå vid sitt ord” högt i det Ketyriska samhället. Ett handslag kan i många fall ersätta eller hållas lika högt som ett skrivet kontrakt mellan parter. På samma sätt så håller Ketyrierna hårt i traditionen att stå vid sitt ord och att hålla var en lovar.

Det är även vanligt att de lite högre uppsatta och respekterade invånarna i städer och byar deltar i debatter och omröstningar för hur byn eller staden ska styras. De debatteras om moral, etik, retorik och rena stadsfrågor som berör närområdet. Det är inte ovanligt att situationen uppstår där en part utmanar motparten i en Claísvärd duell. Detta till stor underhållning för den stora massan som oftast inte får närvara vid dessa debatter. Det ses inte som hotfullt eller fientligt att en part utmanat den andre till en duell.

Kultur

Ketyria har fått ryktet om sig i Sanctera att vara en av de mer gästvänliga platserna att besöka. Det är sällan en resande eller vandrare blir nekad mat eller husrum av Ketyrierna. Byar och städer har ingen större skillnad på gästvänligheten eller gemenskapen. I så väl små byar på 10 -20 personer som större städer på flera hundra har en koll på sina grannar och gemenskapen är stor. Den grannsämjan och gemenskap som funnits i de mindre byarna under Ketyrias tidigare år har förts vidare in i de större städerna trots stora förändringar i resten utav samhället.

I Ketyria tycker en om att fira det lilla. Alla små vinster och segrar genom livet firas med nära och kära. Allt ifrån att du har lyckats bli befordrad till att du lyckades slå någon i ett parti schack på tavernan. De små segrarna firas med mjöd och mat i stora mängder. Väldigt få banketter och större baler hålls, utan istället hålls just de konstanta, relativt små, festerna och firandet av små saker och ting.

Kläder, Föremål och Utseende

Det generella utseendet på kläder, föremål och arkitektur kan liknas med forna Gaelisk och Keltisk kultur.

Och kom ihåg: Hellre mer fantasy än historiskt korrekt!

Militärmakt

Ketyria är den centrala delen för Unionens samlade militärmakt och i stort sätt alla större order och kommandon utgår ifrån landets olika befästningar. Ketyria har en väldigt välkänd militärmakt, mest igenkänd är deras flotta. Enligt större delar av södra Sanctera så är den Ketyriska flottan relativt omodern och primitiv. Trots detta har flottan visat sig vara effektiv i strid vid flertalet tillfällen. Mest känt är under det Andra Kriget då Unionen invaderade och intog landet Ketala. Genom att inte ännu ha många skepp med ånga som drivmedel, utan istället segel, så kunde Ketyrias flotta smyga sig fram mellan skärgårdens öar och vikar. Medan Imperiets stora ångdrivna, väldigt högljudda, skepp förvisso tog sig fram smidigt men väldigt märkbart.

Med tystnaden som överraskningsmoment samt noggrannare och mer aktuella sjökort över området lyckades Ketyrias flotta fullkomligt utmanövrera Imperiets skepp. eller höjder.

Historia

Ketyria var långt innan sitt bildande ett land härjat av krig och inbördes konflikter. Under hela den Tredje Eran var Ketyria uppdelat i Tre mindre riken; Graohnlainn, Farrlainn och Oileán. År 3398 samlade Láidir Faidharr, en utstött hövding i Graohnlainn, sina trogna krigare och började lägga grunden för att grunda Ketyria. Läget var under den tiden väldigt spänt mellan de Tre rikena. Krig och svält drabbade större delar utav området. Láidirs mål var att ena de Tre rikena under en fana och råda bot på krig och svält, som ett enat folk.

Från år 3398 till år 3433 i den Tredje eran så drog Láidir över Ketyrias landskap och ockuperade byar och brände de som inte böjde sig efter hens vilja. Graohnlainn föll först av de Tre rikena, år 3541. Detta efter att Láidir besegrats av Graohnlainns dåvarande landshövding Greiry Ársa i en duell. Natten därpå anföll Láidirs trupper byn, trots att hen gett löftet om att freda byn då Greiry besegrade hen i en duell.

Graohnlainns folk var under tiden väldigt ovetande om situationen och det spreds att Láidir vunnit duellen och var rikets rättmätiga härskare. Kort efter detta föll Farrlainn efter ett blodigt krig som tog tusentals liv. År 3415 var det endast Oileán som inte fallit till Láidirs mäktiga här och löften om ett enat och starkt land. Efter förhandlingarna och den långa freden år 3415 till 3433 så gick tillslut Oileán med på att ingå i detta nya land och anslöt sig frivilligt till Láidirs fana.

År 3535 grundades officiellt landet under namnet Ketyria. En tid av verklig fred och välstånd dagades. Láidir dog år 3450 och på sin dödsbädd gjorde hen klart att hens barn, Chéad, inte skulle få ta över riket. Hen gjorde det klart att den som kunde besegra hens barn i en duell med ett Claísvärd, inget annat, skulle få ta över platsen som Landshövding. Att vem som helst kunde utmana Landshövdingen för att pröva dennes rättighet till platsen som Landshövding och att detta skulle vara skrivet i för alltid.

År 90 kränker Imperiets trupper för första gången Ketyrias gränser ordentligt. Ett blodigt men kort krig tar sin början. Under två år är Ketyria centrumet för Imperiets militära uppmärksamhet och koncentration. Ketyrias trupper faller efter två år och dåvarande Landshövding Théor kapitulerar efter att Imperiets trupper bränt större delen av Graohnlainns byar till marken.

Ketyria var en av länderna som var med och bildade Unionen efter Kribergsmassakern år 452

Advertisement