Sanctera Wiki

Historia

Misslor har inte någon nedskriven historia. Den enda historia är den som förts vidare från generation till generation. Denna säger inte heller så mycket om deras historia i sig, utan mest om de små traditioner i samlingen.

Geografi

Misslor finns över nästan hela Sanctera, då de kan få för sig att vandra långt, men det finns flest byar och samhällen på gränsen mellan Viidmark och Perodien.

Samhälle

Misslor bor i små byar och samhällen som försörjer sig själva. Ibland kan en missla eller små grupper ge sig ut i världen, men det är ganska sällan.

Kultur

Misslornas kulturella liv är tämligen enkelt. Sång och dans är en viktig del av livet, liksom historieberättande och gamla sagor. Det finns ett skriftspråk, men det är till stora delar bortglömt och ersatt med personer vars huvudsakliga uppgift är att komma ihåg och levandegöra sådana gamla sagor.

Utseende

Misslor är spensliga i förhållande till människor och ser ofta yngre ut än vad de egentligen är. Misslorna har långa öron, längre än alver, så det är svårt att ta miste på dem. Deras hörsel och luktsinne är väldigt skarpa och därför är det lätt för dem att lära sig att laga mat och spela musik. Två misslor kan utbyta minnen genom kroppskontakt. Misslornas motsvarighet till kyss är att lägga pannorna mot varandra och på detta sätt ta del av varandras minnen under en kort stund.

Religion

Misslor tror på den allomfattande Allmodern. Det är en obestämd gudomlighet som antas ha skapat allt liv. Det finns inga riktiga riter tillägnade Allmodern. Mestadels håller man en fest till hennes ära.

Man tror också på ett antal andar som finns så gott som överallt, i träd, floder, bäckar, vissa stenar mm. Man vördar andarna så gott det går och försöker i det längsta att undvika att förolämpa dem.

Misslorna har inget egentligt prästerskap. Det finns några gamla mystiker som kallas Äldste. Dessa kan närmast jämföras med “häxor”, det vill säga kloka gubbar och gummor som lever för sig själva. De Äldste brukar ofta konsulteras i ärenden som rör Allmodern och de traditioner som associeras med denna. Själva genomförandet varierar från Äldste till Äldste.

Misslornas religion är väldigt lik den religion som Quendi har, och många anser att det är samma gud de tillber.

Militärmakt

Misslor har ingen militärmakt överhuvudtaget.

Att spela Missla

Misslor är spralliga och glada, näst intill ständigt. Även om de inte är barnsliga eller "oseriösa" och de är absolut inte fåniga. Det som mest skulle beskriva dem är oskuldsfulla. Karaktärerna är oftast fredliga och uppskattar sociala situationer.

Inspiration till Misslor

En variation av Hober från J.R.R. Tolkien.

Rasen Misslor från bordsrollspelet Eon.