Sanctera Wiki

Tron och läran kring Noxis fokuserar sig på total personlig frihet. Nyckelorden i Noxisdyrkan är Individen, Kaos och Frihet. Det är varje Noxisdyrkares gudomliga rätt att eftersträva sina begär, vad än de må vara. Misslyckande att nå sina drömmars mål är att visa sig ovärdig inför Noxis. Där många andra ber till sina respektive gudar för hjälp och vägledning är det således upp till var Noxisdyrkare att kämpa mot sina personliga mål utan någon annan än sig själv till hjälp. Detta skapar en struktur där enbart den starkaste kan vara på toppen av näringskedjan.

Frånvaron av lagar och regler utgör en central del av Noxisdyrkan. I och med att alla är fria att skapa sin egen lycka är enbart regler ivägen.  Vansinne, galenskap blir således något att eftersträva. När sinne inte har några begränsningar så kan inget stoppa en, menar den ödmjuke Noxisdyrkaren.                                       

Här stöter man även på en dualitet inom Noxisdyrkan, men en medveten sådan. Det kan vara i en Noxisdyrkares ambition att utnyttja andra för sina egna ändamål. Vid första anblick så går det i rak kontrast mot budskapet om total frihet, men åter igen så måste man ha i åtanke att det är frågan om Individens frihet. För att skapa den lyckan som man själv söker kan man bli tvungen att uppoffra andra, vilket är helt i linje med Noxis läror.

Om de som man sedan förslavat eller utnyttjat reser sig och krossar en har man även då gjort sin plikt som god Noxiit. Man har igenom att sprida lidande inspirerat handling hos de svaga. Desperation kan leda till styrka hos dem som inte har något att förlora.

Demoner och Älvor

Vissa menar att Noxisdyrkaren flörtar med demoner i sitt utövande. Det Kaotiska, aggresiva och passionerade naturen av tron kan påminna om den av demondyrkare, men i Noxis värld finns det inga utrymme för demoner eller dess lika.

De nio skapade den här världen och allt i den, vilket gör allt annat som kommer utifrån till inkräktare. Demoner och Älvor likt är inte av denna värld och de har ingen rätt över den. Deras inflytande och övertramp är direkta hot mot Noxis dröm, och måste därav bekämpas på alla sätt som går.

Barnens beskyddare

Det kommer till en förvåning för vissa att Noxis skulle vara den guden som skyddar barn. I slutändan är det inte så underligt. Barn är själviska, följer sin egen vilja och vägrar i många fall att lyssna på vad deras föräldrar skulle kalla “Sunt förnuft”. Noxis älskar alla barn, skyddar dem från faror och tar hämnd på de som skulle till att skada dem.  Som mörkrets och nattens härskare sägs Noxis ledsaga barn som tappat bort sig i natten så att de kan hitta hem.

Bönen

”Balans är ofullständigt, kaos är komplett. Samlade är splittrade, ensam är mäktig. Att ge är att stjäla, att erövra är att ge. Bara jag kan regera över mig, noxis.”

Så lyder den bönen som Achram spridit bland de troende Noxiiterna. Det är ett ramverk, en riktlinje snarare en ett regelverk. Menat att tolkas och återberättas med egna ord. Den skulle kunna tolkas på följande sätt;

Balans är ofullständigt, kaos är komplett.

En värld där allt går ett ut blir statisk, stillastående och ofullständig I en balanserad värld blir den starke tvungen att gå sida vid sida med den svage, istället för att fritt få nyttja sin makt för sin egen ambition. I en värld där kaos råder så kommer alltid de mäktigaste, visaste och bäst lämpade att nå makt.

Samlade är splittrade, ensam är mäktig.

Makt delad är makt urvattnad. När allt för många försöker bestämma tillsammans så kommer viljor kollidera och enbart halvdana kompromisser styra. Ensam kan man styra sitt eget liv och vägleda sitt eget öde.

Att ge är att stjäla, att erövra är att ge.

Att utan vidare dela med sig är att frånta ambition. Om man tömmer sin penningpung i en tiggares fat kommer den att missta en del av den viljan som skulle driva den att ta saker i egna händer; Stjäla, råna eller ta tag i sitt liv på eventuella lagliga vis. Att ta det man vill ha från andra är att bidra med ambition, viljan att i vrede ta tillbaka det som stulits från en. Man sår små frön av illska som kan växa upp till en kaotisk blomma av vrede.

Bara jag kan regera över mig, noxis.

Även slagen i kedjor, berövad på frihet så är man alltid herre över sig själv. Så länge man andas måste man låta viljan att vara fri fylla en med den styrka man behöver för att härska över sitt liv. Om man mot alla odds skulle inse att den ända vägen ut är döden så är även det i Noxis vilja; Döden är den slutgiltiga friheten.

Kända artefakter

Noxis mantel