Sanctera Wiki

Att dyrka Peltrix är att ha en vilja av stål och ta stolthet i sin frihet att vandra sin egen väg, även om den leder till förgätenhet. Individen står i centrum, och individens egen förmåga att skapa sin egen lycka. En dyrkare av Peltrix tar var chans att gynna sig själv och är inte rädd att använda vilka verktyg de än har tillgängliga för att nå dit. I Peltrix värld är de mest grundläggande begären hos människan de viktigaste att eftersträva. Makt, njutelse och bara att ha mer än andra ses som dygder som det inte finns några som helst skam att helhjärtat ge sig hän åt. Var människa är centrum av sitt efter liv, och allt man gör och alla val man tar måste i enlighet med Peltrix vara för att gynna jaget.

Peltrix dröm om sanctera är en av dekadens och överflöd, där människan är fri att eftersträva sina mest djurisk begär. Detta kanske låter oborstat och osofistikerat, det är delvis sant, men det övre skicket av samhället har sin beskärda del av Peltrixdyrare. Peltrix tempel är ofta ståtliga och dekorerade med rikedomar från när och fjärran, generöst donerade från framgångsrika handelsmän eller korrupta politiker. Templens personal brukar ofta vara djupt religiösa och insatta i den vridna filosofin kring girighet och begär.

Syndens salar

Peltrix tempel är ofta en kokande knutpunkt för folk av alla klasser och bakgrunder. Slödder och patrask ber i samma stora salar som besmyckade officerare och sidenklädde köpmän. På ytan kan se ut som ett vackert bevis att under gudarna står alla lika, men så är inte fallet. “Syndens salar”, vilket det stora bönerummet i Peltrix tempel i folkmun kallas, är lika mycket en plats för bön som en av affärer. Tjuvar, banditer och mördare kan här i det skydd av templet intrigera med korrupta politiker, utsugare och andra ärtan moraliska skrupler

Lösaste repet, hårdaste kedjan

Peltrix lära fodrar självständiga individer som är djupt rotade i sin personliga överlevnad och framgång. Många som flockas kring Peltrix är moraliskt ifrågasättbara av naturen, men majoriteten av de dyrkade är inte kriminella. Ofta rör det sig om människor som på ett spirituellt plan ser begär som en central del av den kosmiska ordningen. Templen ställer således ganska få krav på de dyrkade när det kommer kring lagar och regler, men de har en kodex som åtminstone i Templen måste följas. Om någon av dessa skulle brytas så är det upp till Peltrix präster, de så kallade “Järnkrönta”, att bestraffa förövaren på de mest brutala sätt tänkbara. De järnkrönta, men masker av svart järn, är även de som står för bestraffningar mot De Nios Tro inom Noctanen.

Kända artefakter

Peltrix säck