Perodien är ett land med tät skog som ligger intill Ketalas bukt i västra Sanctera. Ett land med till synes oändliga skogar och små stigar och vägar. Det mesta i Perodien fraktas via de många floder som rinner genom landet. De städer som finns ligger djupt inne i skogarna och det är svårt att hitta utan vägvisare.

Perodierna uppfattas ofta av utomstående som väldigt stolta människor. De står ärligt och stolt över sitt yrke och det hantverk de många bedriver. I övrigt kan ibland Perodierna uppfattas som aningen torra om du till exempel kommer ifrån Shazmark eller Ketyria. De kan ibland till och med uppfattas som rent upp åt väggarna gravallvarliga. Perodierna har också en lång historia med hjältedåd och många av Unionens hjältar genom krigen har kommit från eller bott längre tider i Perodien.

Kulturell Offinspiration: Frankrike

Perodiens Huvudstad är: Jádurn

Geografi

Perodien som land är väldigt svårt att ta sig igenom. De är fyllt med tät skog av blandad sort, mestadels lövskog dock. De vägarna som finns genom Perodien är både smala och svåra att navigera. Ännu svårare att hitta från första början. De små och större gläntor som finns runt om i de djupa skogarna är ofta hem till Byar eller städer av olika slag. Det lättaste sättet och det mest använda sättet att ta sig fram i Perodien är via de floder som rinner genom skogen.

Mitt i Perodien ligger dess huvudstad, på en klippa upphöjd ur resten utav skogen. Har man lyckats ta sig upp till trädtopparna är det inte svårt att se var huvudstaden ligger.

Samhälle

Perodien som samhälle är väldigt nära och kärt. De som bor i de mindre byarna känner alla varandra och är stolta över det byn eller familjerna i byn producerar. I de större städerna är det inte ovanligt att man har koll på vad i alla fall de flesta som bor i närheten heter och vad de sysslar med. Den absolut största sysselsättningen i Perodien är relaterad till trä. Allt ifrån ren export av timmer till hantverk av små smycken i trä till sirap producerad från trädens sav.

I de Perodiska byar som ligger utspridda i skogarna så arbetar alla bybor med någonting. Alla arbetar och gör sin nytta för byn och bidrar med någonting som byn kan ha värde av. Snida saker av trä som byn kan sälja för pengar eller kanske laga mat åt större delar av byn i ett värdshus. Bykulturen lever starkt kvar i Perodien trots de industrialiseringar som pågår runt om i världen. De större städer som finns i Perodien, som ändå är ganska stora, är inte lika industrialiserade som många av Sancteras andra städer. De känns väldigt småstadsaktiga och det syns en stor gemenskap mellan invånarna.

Kultur

Perodien har en lång och hälsosam hantverkskultur. De snids mycket i trä och görs andra saker av träliknade material. Större delen av Sancteras vackraste träsniden kommer troligen ifrån Perodien eller gjord av en Perodisk hantverkare på annan ort. Mycket av Perodiernas kultur kretsar kring just hantverk. Vare sig det rör sig om snide, sömnad, sång eller litteratur. Det uppmuntras tidigt och lärlingskap är inget ovanligt yrke och ses på med stor respekt och vördnad.

Sexualitet och samlevnad

Perodierna har en väldigt fri och öppen syn på sex. Det är ingenting som är ovanligt att prata om och när det pratas om så är det ofta ett hedersamt diskussionsämne. Det diskuteras om hur det kan göras, när det kan göras och med vilka tillbehör, ofta i trä, det kan göras. Sniden och hantverk som är av sexuell eller intim karaktär är inte ovanligt att finna.

Giftermål i Periodien är även det någonting som hålls med väldigt fritt sinne. Du gifter dig med den du älskar oavsett vem eller vilka de personerna är. En smutta romantisk syn på det hela helt enkelt.

Kläder, Föremål och Utseende

Om det någon gång varit personer på besök i Perodien klädda i långa klänningar eller tätt åtsittande kläder som är opraktiska och röra sig i så har detta sneglats på och skrattats åt av Perodierna själva. Då Perodien till större delen är täckt av tät skog så är det i stort sätt omöjligt att ta sig fram med dessa kläder. Perodierna har därför väldigt praktiska kläder. Även de rikare och högre uppsatta medborgarna klär sig i kläder som är lätta att röra sig i och utan problem att ta sig fram genom tät skog.

Detsamma gäller hår i Perodien. Då tyngre smycken och opraktiska ringar, halsband och dylikt är opopulärt har istället ett mode med flätat hår och håruppsättningar vuxit fram. Detta är populärt bland alla könsidentiteter. Det är då inte heller ovanligt att arbeta som till exempel frisör eller dylikt i Perodien. De smycken som bärs är nästan uteslutande i trä eller bärnsten.

Militärmakt

Perodien har en ganska stor militärmakt men den är inte utformad på samma sätt som de flesta andra arméer. Då Perodien i det stora hela är väldigt svårframkomligt i terrängen sett så har de aldrig haft stora arméer med stora trupper. Istället har Perodien alltid haft mindre, kompanier, på cirka 75-100 soldater, som är tränade att snabbt ta sig runt i skogarna.

De tyngre vapen som Perodien har är designade på så sätt att de går att ta isär och sätta ihop snabbt utan några som helst bekymmer. Dessa bärs då i delar av flera personer i dessa mindre grupperingar och sätts sedan ihop när de behövs, snabbt och smidigt. Dessa trupper var en av de avgörande

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.