Sanctera Wiki

Religion i Sanctera är snarare regeln än undantaget. Gudarnas existens och deras inverkan på världen på stort är ett faktum. De kommer i många former och har varierande mängder av inflytande över den dödliga världen, men huruvida de existerar eller inte är bortom dispyt.

Trots detta finns det de som tar ett aktivt ställningstagande mot organiserad tro på gudarna. Vissa kanske har ett personligt agg mot en specifik gud, andra menar att Sanctera tillhör de dödliga och att gudar och deras like saknar rätt att styra och ställa i våra liv.

Gudomliga väsen kan komma i många former. Vissa är mäktiga och har inflytande över krafter som kan forma verkligheten själv, medans andra är mer blygsamma och kanske enbart har inflytande över en flod, ett litet berg eller en lada. Det senare är undantag snarare än regler.

Att förneka existensen av andra gudar än de man själv dyrkar kan ses som något naivt. Att vissa gudar är mäktigare än andra skulle nog de absolut flesta(speciellt människor) ställa sig bakom.

Etablerade Religioner

De nio Gudarnas tro, dyrkas av primärt av människor.

Nolmë, den gud som Quendi har dyrkat sedan urminnes tider.

Ávul, det som Orchfolkens maskindyrkan kallas.