Shazmark är inte en stat men heller inte ett fritt land. Det hålls under Imperiet men ingen vet riktigt hur långt öknen sträcker sig. Shazmark består bara utav en gigantisk öken och ett fåtal oaser. Livet i Shazmark är väldigt hårt, dock tycker inte dess befolkning det.

Shazmer, Shazmarks människor, beskrivs av andra som emotionella, artiga och vänskapliga. De är väldigt reserverade med hur deras seder fungerar, och avslöjar sällan detta för utomstående.

Kulturell Offinspiration: Mesopotamien/Nordafrika/Skottland

Andra inspirationer: Aiel, The wheel of time, Robert Jordan 

Geografi

Shazmark kallas ofta för den stora öknen, och det är sanning med modifikation. Större delen av området är förvisso täckt av sandöken, men längre öster ut och mot gränsen till Marodo, Anteria och Koradien så finns det både ett aktivt växtliv och djurliv. Längre in i öknen finns dessutom flertalet bergskedjor och oaser mitt i denna annars döda ödemark. Och det är just vi dessa berg och oaser som Shazmarks befolkning håller till om de bosätter sig under en längre tid. Det sägs även att i djupet av öknen finns en gömd stad med tekniska underverk, grundat av svartbloden för tusentals år sedan, men ingen utomstående har någonsin lyckats hitta denna stad. Och Shazmarks befolkning verkar inte ha något att säga om den. Shazmark är glest befolkat för sin stora yta och det finns ca 350 000 invånare vad man känner till.

Samhälle

Befolkningen i Shazmark är till största del mänsklig, men även en stor mängd svartblodssamhällen finns här. Självklart finns det dessutom alvslavar och en del rövarband bestående av Quendi. Några kända permanenta bosättningar finns det dock inte, bortsett från svartblodsfortet, Nam Kûtoz i de nordvästra delarna. Folk är i största allmänhet nomader och stannar bara till i Shazmarks rika oaser eller i bergs pass under kortare perioder. Till exempel när olika klaner och samhällen möts för att samtala. Det är heller inte ovanligt att folk bosätter sig under ett par år då de skall grunda sin familj, och på så sätt skydda sina nyfödda ifrån öknens faror. Den huvudsakliga näringen i Shazmark är handel, de tycks kunna få fram allehanda lyxvaror, kryddor och tyger. Ingen utanför landet vet egentligen var dessa produceras men man antar att det finns odlingar i vissa av deras bergsområden. Shazmer lever organiserat i olika nivåer, Klaner, som i sin tur delas in i Stammar, och som i sin tur delas in i släkten som lever tillsammans. Klanerna Kan innefatta tusentals individer, Stammarna i några hundra och en släkt är upp emot ett femtiotal. Utöver detta så är klanernas krigare delar av olika krigarsamhällen. Musik är otroligt viktigt för Shazmer, på de kalla nätterna kan man oftast höra en släkts läger innan man ser dem, slagverk och olika blåsinstrument hörs långt över öknen. Man dansar och firar mer än gärna.

Kultur

Området är i mångt och mycket en smältdegel av olika kulturer, även om vissa gemensamma nämnare finns. Människor i regionen har en mycket stark bild av heder och ära, på så sätt så är Shazmer väldigt artiga och gästvänliga, även mot deras fiender. En av deras plikter mot sin heder är att alltid välkomna den som söker hjälp. Som man kan förstå så är vatten något som ses som heligt, och då en törstig vandrare har turen att stöta på en karavan kan räkna med att få något att dricka, men också en stor skuld att återgälda. Något som ofta utmärker Shazmer bland andra folk är också deras mycket emotionella sida, något som kan ha utvecklats hos folket för att lättare kunna lita på varandra i det ogästvänliga klimatet. Om de känner sig sårade eller glada så kommer de att visa det.

För all denna öppenhet de tycks ha så är de ganska tillslutna om sina seder och bruk till utomstående, så pass att den ihärdigaste utfrågningen kan leda till blodspillan. Shazmer har sina hemligheter och de ämnar behålla dem.

Sexualitet, äktenskap och familjeliv

Sexualitet är någonting som inte är speciellt tabu belagt, nakenhet är inte något man skäms eller chockeras av. Shazmer ser sex som någonting positivt som man gör tillsammans för att det är roligt, för att man älskar varandra eller för att skaffa barn. Och ibland alla tre på samma gång. Det som däremot är lite strukturerat är sex mellan olika samhällsklasser eller kaster. En krigare har sällan sex med en civil till exempel. Och en av lägre status skulle aldrig få för sig att ge sexuella inviter till någon av högre status, däremot så är det mer accepterat åt andra hållet.

Shazmer gifter sig inte men de bildar familj tillsammans om förutsättningarna är rätt. I dessa familjer är men inte monogama, utan en familj kan bestå av flera individer som är tillsammans. Men det finns ingen sed som säger att en familj måste innehålla fler än två vuxna så alla möjliga konstellationer kan finnas. Heterosexualitet är heller ingen norm utan de flesta anser sig själva pansexuella.

Kläder, Föremål och Utseende

Kläder och föremål skiljer sig väldigt stark beroende på vem man är. För det är genom sina kläder man visar sin identitet. Vilken klan, stam, släkt och samhälle kan lätt ses i broderier på en persons kläder? Krigare bär ceremoniella plagg i naturfärger för att kunna smälta in. Dessa är oftast dekorerade med broderier med diverse bragder och strider de deltagit i. Som huvudbonad bär alla krigare en lätt turban som kan knytas över ansiktet så att de skall vara svårare att upptäcka. De skiljer sig också från andra Shazmer med att de inte bär några smycken.

De civila bär istället mycket färglada kläder, luftiga och extravaganta. Och de visar gärna på sin rikedom med smycken eller fina tyger. Stora turbaner visar till exempel på hög status i samhället, de med lägst status bär bara en enkel huvudduk. Lärda och magiker bär breda midjeband av färgstarka tyger. Klanöverhuvud och andra ledare identifieras på stora halsband av värdefulla metaller, oftast med olika inskriptioner på som talar om mer av vem personen är.

Militärmakt

Shazmark har alltid haft en stark militär tradition, även om den inte varit speciellt organiserad i jämförelse med imperiet i stort, därav de olika krigarsammhällena. Några av Sancteras farligaste infanteri kommer här ifrån. Tysta och näst intill osynliga elitförband har tjänstgjort med Imperiet under många år. Deras taktiker är snabba överraskningsanfall för att sedan försvinna in i omgivningen igen. Detta var ett stort problem när imperiet först skulle annektera området under sitt välde. Därav så är Shazmark en av de minst kontrollerade staterna i Imperiet, samt att området är alldeles för stort för att kunna kontrollera.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.