Sanctera Wiki

Taskiljien är ett ganska kargt och öde land högt uppe i norra Sanctera, intill Karlheim. Landet är till större delen täckt av stora kullar och vida stäppmarker. Fullt av hemligheter och gömda städer och slott så vet ingen riktigt vad som finns, eller inte finns, i Taskiljien.

Enligt många av Sancteras olika folk är Taskiljierna tämligen positiva och på gränsen till arroganta med tanke på vad det ryktas hända och försiggå inuti landet. En sak som utmärker Taskiljien från dess grannländer är hur de ser på sig själva. Taskiljierna ser alltid till sig själva först, och har alltid gjort det.

Kulturell Offinspiration: Ryssland

Taskiljiens Huvudstad är: Mestský Bajka

Geografi

Att vandra längsmed Taskiljiens öde kullar kan vara bland en av de mest storslagna vandringar en äventyrare eller resande handlare kan göra. Att vandra över enorma kullar där du ser mil efter mil utan skog i vägen. Det enda som skulle kunna blockera synen är just det som gör Taskiljien till ett så storslaget land att vandra i. De enorma svarta stenarna som ser ut att ligga utkastade över kullarna i hela landet. Stenar stora som berg, flera tiotals meter höga, sticker upp ur marken tillsammans med sina ”mindre” fränder som ligger lika utspridda mellan de enorma klippblocken.

Samhälle

Taskiljens samhälle har alltid varit svårt att förstå sig på utifrån utan att själv leva i det. Detta på grund utav det hemlighetsmakeri som pågår i Taskiljiens städer och det som ryktas hända runt om i landet. Byar är något Taskiljen har få av. Då naturens resurser är näst in till inga så är det svårt att upprätthålla mindre städer vid liv. Det har lett till att de flesta människorna i Taskiljien bor i de större städerna som ofta ligger belägna intill de stora svarta klipporna. Ibland till och med under de klipporna som sträcker sig ut över kullarna. I dessa städer är det varje individ för sig själv. Det familjära livet i Ketyria märks inte av i Taskiljien.

Ett stort intresse för Magi har alltid funnits i Taskiljiens städer och mystiska platser. Detta har lett till att det har bildats en del större och framgångsrika Adori-Akademier i Taskiljien, bland annat Karchevko Akademin som sedan ångans och maskinens framfart har fokuserat sina studier på att sammanfläta Magi och Teknik, någonting som ses på med blandade känslor från Precati Adori.

Kultur

Taskiljiens kultur märks tydligt i de städer som finns. Även om det till större delen är varje individ för sig själv så finns det en hel del kultur och sevärdheter att beskåda i dess städer. I de trånga korridorerna och gränderna finns mängder av små butiker och handelsstånd som säljer allt du inte kan hitta någon annanstans norr om Marodo. Mellan dem finner du en hel del tavernor och konsthallar.

Taskiljien är kända för sin konst och framförallt sina skulpturer. I landet görs skulpturer utav den sten de har tillgänglig, de stora svarta klipporna som finns över hela landet. När dessa stenar arbetats på utav en kunnig stenhuggare bildar de otroligt vackra och lena svarta statyer med gråvita skiftningar i ådror längs med statyns yta.

Sexualitet och samlevnad

Taskiljiernas förhållanden och sexualitet är nästan lika hemlig som det flesta akademiska och statliga hemligheter i landet. De flesta medborgarna i Taskiljiens städer har ingen större koll på vem som är gift med, eller är släkt med vem. De har koll på sina egna släktband och giftermål givetvis men det kan ibland till exempel vara svårt att komma ihåg eller få reda på vem som är ingift i släkten. Varken giftermål eller sexualitet är något som talas högt om mellan invånarna. Det hålls bakom stängda dörrar och talas om mellan de som ingår i ett giftermål eller ett sexuellt förhållande. Och när det väl pratas om är det om en själv och hur bra denne presterade.

Kläder, Föremål och Utseende

Kläderna i Takiljien skiljer sig även dem ganska kraftigt från deras andra grannar i Norra Sanctera. De bärs ofta in i lager på lager på samma sätt som deras grannländer, i alla fall inte lika tydligt. Medan Ketyrierna och Karlerna bär synligt lager på lager på lager av ylle och linne för att hålla kylan ute så bär Taskiljierna gärna tjockare ylleplagg under en väldigt fin knälång rock av antingen linne eller i vissa rikare fall till och med sammet eller väldigt tunt fint ylle. I övrigt är modet med hattar stort i Taskiljien. Framförallt modet med pälshattar och andra typer utav större och mer utmärkande hattar.

Militärmakt

Taskiljiens innehar nog en utav de mer avancerade militäriska styrkorna i norra Sanctera. Detta utvecklades snabbt när Ångan och Maskinen gjorde sin framfart och akademier som Karvachenko Akademin, med flera, började forska i principen kring Magi och Teknik i ett. Just Karvachenko Akademin har även den forskat i endast Teknik som ett vapen i militära sammanhang. Det finns teorier och spekulationer om att just Karvachenko Akademin har byggt prototyper utav självgående maskiner som kan ta sig över stäpp lika väl som berg.